Najbliższe szkolenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.


Oferta szkoleń dedykowanych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wysoko wyspecjalizowanych szkoleń dedykowanych, obejmujących zagadnienia techniczne, prawne, informatyczne i ekonomiczne sektora energetycznego.

MS Consulting

MS Consulting - wysokospecjalistyczne szkolenia otwarte oraz dedykowane, koncesje, doradztwo i consulting dla sektora energetycznego i przedsiębiorstw okołoenergetycznych.

O nas

MS Consulting – jest wysokowyspecjalizowaną firmą świadczącą usługi dla sektora energetycznego oraz przedsiębiorstw okołoenergetycznych. Zajmujemy sie szkoleniami i usługami doradczymi  w zakresie prawnego, ekonomicznego, technicznego i informatycznego funkcjonowania energetyki, a w szczególności w zakresie zmian wprowadzanych przez legislację i praktykę funkcjonowania energetyki unijnej oraz trendów w technologiach sektora energetycznego związanych ze zmianami w skali ogólnopolskiej i  globalnej, w tym także aspektu funkcjonowania rynku biomasy, współpracując przy tym z wiodącymi w tym zakresie instytucjami polskimi i zagranicznymi, organizacjami międzynarodowymi i wielkimi koncernami.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną sylwetką firmy, sylwetkami naszych partnerów i ekspertów, aktulną ofertą, jak równoraz z listą naszych klientów.