Szkolenie: Aktualizacja Systemu Aukcyjnego - ustawa o odnawialnych źródłach energii

Opis szkolenia:

Zespół MS Consulting ma przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkowe Warsztaty szkoleniowe poświęcone problematyce szeroko pojętego systemu aukcyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.).
Podczas zajęć Prowadzący przedstawią zasady uzyskiwania wsparcia, w tym uprawnienia i obowiązki podmiotów, które zdecydują się uczestniczyć w tego rodzaju systemie, zaprezentują wykładnię kluczowych zagadnień w obszarze pomocy publicznej udzielanej wytwórcom energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz podzielą się z Państwem niezwykle cennymi spostrzeżeniami wynikającymi z dotychczasowej praktyki stosowania przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Zajęcia składać się będą z dwóch wyodrębnionych Paneli. Pierwszy z nich poświęcony zostanie zagadnieniom teoretycznym, związanym z wykładnią obowiązujących regulacji prawnych z zakresu:

  • kwalifikacji tzw. koszyków aukcyjnych, o których mowa w art. 73 ust. 3a ustawy
  • o odnawialnych źródłach energii, w tym zasad liczenia stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej (SWM) oraz konsekwencji jego niedochowania,
  • procedur formalnych, poprzedzających udział w systemie aukcyjnym - wniosek/deklaracja - rodzaje instalacji oze,
  • czynności oraz uprawnień kontrolnych Prezesa URE na gruncie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii,
  • kalkulacji dopuszczalnej pomocy publicznej,
  • Projektów aktów wykonawczych wskazujących na wolumen i wartość energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, jaka może zostać potencjalnie sprzedana w drodze aukcji w roku 2017.

Druga część zajęć będzie natomiast miała charakter praktyczny i pozwoli Państwu na wykorzystanie pozyskanej wiedzy podczas wspólnej analizy specjalnie dla Państwa przygotowanych, hipotetycznych stanów faktycznych, obejmujących występujące najczęściej w praktyce kwestie problemowe.

W takcie Warsztatów omówione zostaną zagadnienia, które z punktu widzenia potencjalnych uczestników systemu aukcyjnego mogą wiązać się z określonymi ryzykami biznesowymi. Prowadzący przedstawią Państwu szczegółowe regulacje dotyczące składania ofert, w tym konsekwencje wynikające ze związania ofertą, a także omówią m.in. przyjęty algorytm rozstrzygania aukcji. Warsztaty - jako zajęcie praktyczne- pozwolą Państwu również na zapoznanie się z systemem informatycznym dedykowanym aukcjom, w tym łatwe przyswojenie Instrukcji użytkowania IPA.

Podczas spotkania Prowadzący postarają się odpowiedź na wszelkie nurtujące Państwa pytania, doskonale operując znajomością przepisów ustawy o odnawialnych źródeł energii, interpretacją tych przepisów, analizą postanowień Regulaminu aukcji oraz - co niezwykle istotne - doświadczeniem w tej dziedzinie.

Prelegenci: 

  • Pani Katarzyna Szwed – Lipińska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Radca Prawny, Ekspert ds. szeroko pojętych systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego - na kierunku MBA Energetyka;
  • Pan Łukasz Tomaszewski - ekspert w zakresie odnawialnych źródeł energii, specjalista ds. aukcyjnego systemu wsparcia, uczestnik procesów: koncepcyjnego, legislacyjnego oraz wdrożeniowego ustawy OZE; prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji.

Data szkolenia: 15.03.2016, godziny 9.00 - 16.30.

Miejsce: Centrum szkoleniowe ul. Kasprzaka 25, Warszawa.
Dla uczestników szkolenia znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking (wjazd na nazwisko uczestnika).

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem i sylwetkami prelegentów:
Broszura informacyjna.

Ceny:

890 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 21.02.2017 r. – CENA PROMOCYJNA
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 22.02 do .1.03.2017 r.
1290 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 1.03.2017 r.


4% rabatu od 2 osób oraz 6% od 3 osób z tej samej firmy.
Zniżki od 5 osób ustalane indywidualnie. 

Zapisy:

 tl_files/img/more.gif  Formularz restracyjny online

Wróć

Szkolenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.