Szkolenie: Biomasa w świetle najnowszych przepisów prawnych w kontekście projektowanych zmiany ustawy o oze i rozporządzeń wykonawczych do art. 61 i art. 119 w/w ustawy - 3 edycja

Opis szkolenia:

Organizatorzy MS Consulting i BIOCONTROL wraz z patronem wspierającym operatorem Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy www.ksub.pl serdecznie zapraszają Państwa do udziału w warsztatach szkoleniowych poświęconych nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do art. 61 i art. 119 - wpływ zmian na funkcjonowanie systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii.

Prowadzący przedstawią między innymi wpływ zmian ustawy na „stary” system wsparcia - system świadectw pochodzenia, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące:

 • katalogu podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia,
 • definicji instalacji odnawialnego źródła energii,
 • definicji dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego,
 • obowiązkowego udziału biomasy lokalnej,
 • brzmienia oświadczenia składanego na podstawie art. 233 Kk, wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia;
 • delegacji zawartej w art. 61 ustawy – OZE;
 • delegacji zawartej w art. 119 ustawy – OZE.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym harmonogramem szkolenia dostępnym poniżej oraz w broszurze szkolenia.

Prelegenci: 

 • prof. dr hab. inż. Mariusz Jerzy Stolarski, 
 • mgr inż. Aleksandra Świerczewska,
 • dr Marian Ślifierz, 
 • mgr Adam Sarnaszek, 
 • mgr inż. Agnieszka Kędziora-Urbanowicz.

Data szkolenia: 28.06.2016, godziny 10.00 - 16.40.

Miejsce: Centrum szkoleniowe ul. Kasprzaka 25, Warszawa.
Dla uczestników szkolenia znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking (wjazd na nazwisko uczestnika).

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem i sylwetkami prelegentów:
Broszura informacyjna.

Ceny:

890 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 6.07.2016 r. – CENA PROMOCYJNA
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 7.07 do 19.07.2016 r.
1290 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 19.02.2016 r.


4% rabatu od 2 osób oraz 6% od 3 osób z tej samej firmy.
Zniżki od 5 osób ustalane indywidualnie. 

Zapisy:

 tl_files/img/more.gif  Formularz restracyjny online

Wróć

Szkolenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.