Szkolenie: Biomasa w świetle najnowszych przepisów prawnych w kontekście zmian do ustawy o OZE i rozporządzeń wykonawczych

Opis szkolenia:

Organizator MS Consulting serdecznie zaprasza Państwa do udziału w kompleksowym szkoleniu poświęconym nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do art. 61 i art. 119 w kontekście wymagań odnośnie dokumentowania biomasy na cele energetyczne, rodzajów biomasy lokalnej i obowiązku spalania biomasy lokalnej - wpływ zmian na funkcjonowanie systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii.

Prowadzący przedstawią miedzy innymi wpływ zmian ustawy na „stary” system wsparcia - system świadectw pochodzenia, zwracając szczególną uwagę̨ na zagadnienia dotyczące:

 • Katalogu podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia,
 • Definicji instalacji odnawialnego źródła energii,
 • Definicji dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego,
 • Obowiązkowego udziału biomasy lokalnej,
 • Brzmienia oświadczenia składanego na podstawie art. 233 Kk, wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia;
 • Delegacji zawartej w art. 61 ustawy – OZE (a więc obowiązku minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy);
 • Delegacji zawartej w art. 119 ustawy – OZE (a więc wymagań odnośnie dokumentowania biomasy w tym biomasy lokalnej oraz drewna energetycznego).

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym harmonogramem szkolenia dostępnym poniżej oraz w broszurze szkolenia.

Prelegenci: 

 • prof. dr hab. inż. Mariusz Jerzy Stolarski - Uniwsrytet Warmińsko-Mazurski,
 • Mariusz Radziszewski - Ministerstwo Energii,
 • mgr inż. Aleksandra Świerczewska - ekspert, wieloletni pracownik regulatora,
 • dr Marian Ślifierz - MS Consulting.

Data szkolenia: 24.11.2016, godziny 10.00 - 16.40.

Miejsce: Centrum szkoleniowe ul. Kasprzaka 25, Warszawa.
Dla uczestników szkolenia znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking (wjazd na nazwisko uczestnika).

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem i sylwetkami prelegentów:
Broszura informacyjna.

 

CENY:
„Biomasa w świetle nowych przepisów” - 24.11.2016:
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 31.10.2016 r. –  CENA PROMOCYJNA
1090 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 1.11 do 24.11.2016 r.

Dodatkowy udział w warsztatach „Dokumentowanie zrównoważonej biomasy” - 25.11.2016
+ 100 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 31.10.2016 r. –  CENA PROMOCYJNA
+ 200 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 1.11 do 24.11.2016 r.


4% rabatu od 2 osób oraz 6% od 3 osób z tej samej firmy.
Zniżki od 5 osób ustalane indywidualnie. 

Zapisy:

 tl_files/img/more.gif  Formularz restracyjny online

Wróć

Szkolenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.