Szkolenie: Inteligentne sieci 2014

Opis szkolenia: 
Inteligentne sieci 2014: nowe regulacje, wyzwania i źródła finansowania oraz priorytety i konsekwencje polityki energetycznej.

Wprowadzenie inteligentnych sieci w energetyce jest wyzwaniem cywilizacyjnym, przed którym stoi Europa i cały świat. Komisja Europejska zakłada, że do 2020 roku inteligentne sieci będą równie dostępne jak obecnie szerokopasmowy internet. Realizacja tych planów będzie wymagała od polskiej energetyki wielu zmian i gigantycznych nakładów. Celem niniejszego szkolenia jest zwięzłe przedstawienie najważniejszych zadań, jakie w zakresie inteligentnych sieci staną przed energetyką. Najwybitniejsi polscy eksperci przedstawią m.in. następujące tematy:

 

  • Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii.
  • Cele i priorytety polityki energetycznej. 
  • Aktualne problemy sektora energii.
  • Uczestnicy nowego ładu na rynkach energii.
  • Prosument, operator i agregator.
  • Rola i funkcje operatora informacji pomiarowej.
  • Interoperacyjność i e-mobility.
  • Usługi systemowe oferowane z poziomu generacji rozproszonej.
  • Pozyskiwanie środków finansowych na inteligentne sieci.
  • Aktualne i planowane regulacje prawne w zakresie zdalnego odczytu danych pomiarowych.

 

W naszym szkoleniu przedstawimy wiele nowych elementów funkcjonowania systemu inteligentnych sieci, będzie ono również miało zwięzły, ale kompleksowy charakter.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkolenia w broszurze informacyjnej.

Prelegenci:

Dr Leszek Juchniewicz - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 1997r. – 2007r.
Dr Tomasz Kowalak - Radca Prezesa w Biurze – Centrum Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci, URE
Dr Zdzisław Muras
Prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Skomudek - Katedra Zarządzania Projektami Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska
Wojciech Stawiany - ekspert Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Harmonogram: wyświetl.

Data szkolenia: 12.02.2014, godziny: 9.30 - 17.00

Miejsce: Centrum szkoleniowe ul. Kasprzaka 25, Warszawa.
Dla uczestników szkolenia znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking (wjazd na nazwisko uczestnika).

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem i sylwetkami prelegentów:
Broszura informacyjna.

Ceny:
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 2.02.2014 r.
1190 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 3.02. do 5.02.2014 r.
13990 + 23% VAT przy zgłoszeniu po 6.02.2014 r.

4% rabatu od 2 osób oraz 6% od 3 osób z tej samej firmy.

Zapisy:

 tl_files/img/more.gif  Formularz restracyjny online

Wróć

Szkolenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.