Szkolenie: Kogeneracja - Stan obecny, perspektywy rozwoju, kwestie sporne

Opis szkolenia:

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na kompleksowe warsztaty szkoleniowe, których celem jest:

  • Zaprezentowanie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej z kogeneracji wynikających z nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji (…), w tym przedstawienie różnic pomiędzy „starym” a „nowym” rozporządzeniem;
  • Przedstawienie zasad potwierdzenia przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty”, o którym mowa w art. 43 ustawy – Prawo energetyczne oraz w Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 projektów inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektryczne w wysokosprawnej kogeneracji i OZE (Dz.U.UE.C.2014.200.1);
  • Szczegółowe omówienie zmian w postępowaniach administracyjnych o udzielenie koncesji (w tym także dot. zmiany koncesji, promesy koncesji, promesy zmiany koncesji) na wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła wynikające z ostatnich nowelizacji m.in. ustawy – Prawo energetyczne;
  • Przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie świadectwa z kogeneracji (w tym w jednostce „wielopaliwowej”);
  • Omówienie zasad wypełnienia wniosków o „korekcyjne” wydanie świadectwa z kogeneracji oraz o umorzenie „korekcyjne”;
  • Przygotowanie jednostek kogeneracji do audytu rocznego, w tym przedstawienie niezbędnego zakresu informacji w  sprawozdaniu rocznym;
  • Przedstawienie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej z kogeneracji;
  • Omówienie nowego instrumentu wsparcia - gwarancji pochodzenia z kogeneracji.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym harmonogramem szkolenia dostępnym w broszurze szkolenia.

Prelegent:  Leszek Wodzyński - ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP.

Data szkolenia: 19.07.2017, godziny 9.30 - 16.00.

Miejsce: Centrum szkoleniowe ul. Kasprzaka 25, Warszawa.
Dla uczestników szkolenia znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking (wjazd na nazwisko uczestnika).

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem i sylwetkami prelegentów:
Broszura informacyjna.

Ceny:

990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 30.06.2017 r.
1190 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 1.07 do  9.07.2017 r.
1290 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 9.07.2017r. 


4% rabatu od 2 osób oraz 6% od 3 osób z tej samej firmy.
Zniżki od 5 osób ustalane indywidualnie. 

Zapisy:

 tl_files/img/more.gif  Formularz restracyjny online

Wróć

Szkolenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.