Szkolenie: KOGENERACJA 2018/2019 - O zakończeniu starego i rozpoczęciu nowego systemu wsparcia CHP

Opis szkolenia:

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu “Kogeneracja 2018/2019 - o zakończeniu starego i rozpoczęciu nowego systemu wsparcia CHP”, którego celem jest przedstawienie oraz omówienie w usystematyzowany sposób następujących zagadnień:

• ostatniego rozliczenia rocznego jednostek wysokosprawnej kogeneracji funkcjonujących w ramach dotychczasowego systemu wsparcia energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji opartego o przepisy ustawy - Prawo energetyczne (ostateczny termin na złożenie sprawozdań rocznych wraz z opiniami audytorów to 15 lutego 2019 r.),
 
• podstawowych i najważniejszych informacji wprowadzających o nowym systemie wsparcia w oparciu o ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.
 

Szkolenie będzie prowadzone przez dwóch prelegentów - wieloletnich pracowników Urzędu Regulacji Energetyki. Oznacza to, iż uczestnikom szkolenia zostanie przekazana wiedza na najwyższym poziomie zarówno w wymiarze prawno-formalnym, jak i stricte praktycznym.

Warto mieć na uwadze, że koniec danego roku oraz początek kolejnego jest to dla jednostek kogeneracji szczególny okres rozliczenia energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. Zdobycie wszechstronnej wiedzy na temat tego procesu umożliwi dopełnienie wszystkich obowiązków wobec regulatora, a tym samym pozwoli na niezakłóconą partycypację w systemie wsparcia, w bezpośredni sposób przekładającą się na otrzymanie praw majątkowych.

Prelegenci przedstawią Państwu wiedzę z zakresu tematyki szkolenia w sposób przystępny i zrozumiały, zwrócą uwagę na zagadnienia kluczowe, a także potencjalne ryzyka i niebezpieczeństwa, które mogą wyniknąć z nieznajomości, bądź błędnego zastosowania przepisów prawnych, a ponadto udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania czy wątpliwości ze strony słuchaczy.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym harmonogramem szkolenia dostępnym w broszurze szkolenia.

Prelegenci: 

  • Tomasz M. Wiśniewski 
  • Łukasz Podlewski 

Data szkolenia: 22.01.2019, godziny 9.00 - 16.00.

Miejsce: Centrum szkoleniowe ul. Kasprzaka 25, Warszawa.
Dla uczestników szkolenia znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking (wjazd na nazwisko uczestnika).

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem i sylwetkami prelegentów:
Broszura informacyjna.

Ceny:

890 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 14.01.2019 r.
1190 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 15.01 do 17.01.2019 r.
1290 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 17.01.2019 r.


4% rabatu od 2 osób oraz 6% od 3 osób z tej samej firmy.
Zniżki od 5 osób ustalane indywidualnie. 

Zapisy:

 tl_files/img/more.gif  Formularz restracyjny online

Wróć

Szkolenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.