Szkolenie: Nowe prawo energetyczne: REMIT - zakres obowiązku i sposób jego wypełnienia

Opis szkolenia:


REMIT jest obowiązkiem
nałożonym przez rozporządzenie Unii Europejskiej, polegającym na ścisłym, transparentnym i restrykcyjnym zasadom publikacji i jawności wszystkich informacji, które mogą mieć wpływ handel energią elektryczną i gazem. Jednym z celów rozporządzenia jest wykluczenie możliwości manipulacji rynkowej.
REMIT obowiązuje od grudnia 2011 r. W końcu czerwca bieżącego roku zostaną wprowadzone w Polsce przepisy egzekwujące wykonywanie tego rozporządzenia.

REMIT dotyczy przedsiębiorstw o rocznej konsumpcji lub obrocie energii powyżej 600 GWh, co w przybliżeniu oznacza przedsiębiorstwa o mocy powyżej 100 MW. Obowiązek dotyczy wytwarzania (elektrownie i elektrociepłownie, przedsiębiorstwa gazownicze), obrotu (spółki handlujące energią), dystrybucji i dużych odbiorców.

Na szkoleniu zostaną omówione cele wprowadzenia Remit-u oraz zakres informacji podlegających ujawnianiu – co? kto? i jak? – powinien publikować. Publikacje zostaną omówione w zakresie obowiązku krajowego i obowiązku raportowania do unijnej agencji (ACER). Zostaną również omówione funkcje i zadania realizowane w tym zakresie przez europejskie organizacje ACER i ENTSO.

Ze względu na ograniczona ilość miejsc o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.


Prelegent: Dr inż. Grzegorz Błajszczak

Data: 25.06.2013, godzina 9:30-16:15

Miejsce: Centrum szkoleniowe ul. Kasprzaka 25, Warszawa.
Dla uczestników szkolenia, znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking (wjazd na nazwisko uczestnika).

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem, sylwetkami prelegentów i formularzem zgłoszeniowym:
Broszura infromacyjna [pdf].

Ceny:

990 PLN + 23% VAT przy zgoszeniu do 28.05.2013

1190 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 29.05.2013 do 7.06.2013

1290 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 7.06.2013

4% rabatu od 2 osób oraz 6% od 3 osób z tej samej firmy.

Zapisy:

 tl_files/img/IconOnline.gif   Formularz restracyjny online

Wróć

Szkolenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.