Szkolenie: Zagadnienia „biomasowe” w ustawie o odnawialnych źródłach energii - przepisy wykonawcze

Opis szkolenia:

W związku z pojawieniem się projektów aktów wykonawczych do ustawy o odnawialnych źródłach energii, dotyczących zagadnień „biomasowych” (art. 61 oraz art. 119), serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie „Zagadnienia „biomasowe” w  ustawie o odnawialnych źródłach energii - przepisy wykonawcze (art. 61, art. 119 i 119a).”

Celem niniejszego spotkania jest przybliżenie Państwu zagadnień związanych z nowelizacjami Ustawy o odnawialnych źródłach energii ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzeń wykonawczych do art. 61 i art. 119 i 119a w kontekście wymagań odnośnie dokumentowania biomasy na cele energetyczne, rodzajów biomasy lokalnej i obowiązku spalania biomasy lokalnej - wpływ zmian na funkcjonowanie systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii.

Prowadząca przedstawi miedzy innymi wpływ zmian ustawy na stary system wsparcia - system świadectw pochodzenia, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące najważniejszych definicji:

 • „instalacja odnawialnego źródła energii”,
 • „biomasa lokalna”
 • „dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego”,
 • „hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii”,
 • „drewno energetyczne”;
 • najistotniejszych zmian ustawy OZE;
 • nowych zasad realizacji obowiązku w zakresie obowiązku umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego:
 • zmian w systemie świadectw pochodzenia;
 • nowego rodzaj świadectw pochodzenia;
 • procedury wydawania świadectw pochodzenia;
 • najnowszych wzorów wniosków o wydanie świadectw pochodzenia;
 • „nowych” obowiązków – biomasa lokalna, drewno energetyczne, biomasa „zanieczyszczona”;
 • delegacji ustawowej z art. 61
 • nowego obowiązku biomasy lokalnej a dotychczasowego obowiązku biomasy „agro”;
 • delegacji ustawowych art. 119 i art. 119a;

Prelegenci: 

 • Pani mgr inż. Aleksandra Świerczewska - Ekspert ds. systemów wsparcia. Absolwentka Wydziału Kształtowania i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie. Od początku pracy zawodowej związana z zagadnieniami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii. Wieloletni pracownik URE, obecnie odpowiedzialna w Urzędzie za system wsparcia energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii.

Data szkolenia:  6.04.2016, godziny 9.00 - 16.55.

Miejsce: Centrum szkoleniowe ul. Kasprzaka 25, Warszawa.
Dla uczestników szkolenia znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking (wjazd na nazwisko uczestnika).

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem i sylwetkami prelegentów:
Broszura informacyjna.

Ceny:

890 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 17.03.2017 r. –  CENA PROMOCYJNA
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 18.03 do 24.03.2017 r.
1290 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 24.03.2017 r. 

4% rabatu od 2 osób oraz 6% od 3 osób z tej samej firmy.
Zniżki od 5 osób ustalane indywidualnie. 

Zapisy:

 tl_files/img/more.gif  Formularz restracyjny online

Wróć

Szkolenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.